Ponuka služieb

Robí Vám problém orientovať sa v zložitých a často sa meniacich zákonov v oblasti životného prostredia ?
Neviete si rady ako správne viesť evidenciu odpadov ?
Ste bezradný kedy, na akom tlačive a na ktorý okresný úrad podať ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním ­?
Máte problémy so spracovaním potrebnej dokumentácie v odpadovom hospodárstve ?
Nechcete riešiť zbytočné pokuty ?

Mám pre Vás riešenie:


Odpadové hospodárstvo – odpady

Prioritne sa venujem problematike odpadového hospodárstva pre malé a stredné firmy a poľnohospodárske družstvá.
V oblasti odpadového hospodárstva ponúkam nasledovné služby:


IPKZ


Ovzdušie


Voda


EIA/SEA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie


Pre obce


Územné a stavebné konania